កាមេរ៉ា​សុវត្ថិភាព​​ប្រើ​​ដើម្បី​​មើល​​សកម្មភាព​​ចោរលួច​យ៉ាង​​ដូចម្តេច? មិនមែន​ការពារ​ចោរ​ទេ

14-07-2014 9:53 pm 3109

កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ ក្នុងគោលបំណង ដើម្បីបង្កើនសុវត្ថិភាព បង្ការការលួច រឺ ប្លន់។ មិនខុសទាំងស្រុងនោះទេ ប៉ុន្តែគោលបំណង ការពារការលួច ហាក់ដូចជាមិនមាន ប្រសិទ្ធភាព​ប៉ុន្មានទេ។ ភាគច្រើនកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព គ្រាន់តែអាចបង្ហាញឲ្យម្ចាស់ផ្ទះ រឺ អ្នកត្រូវគេលួច អាចឃើញពីសកម្មភាពឡើងវិញ របស់ចោរទាំងហួសចិត្ត។ សរុបមកវិញ កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព មិនអាចការពារ​ចោរលួចទេ តែអាចឲ្យយើងឃើញ សកម្មភាពចោរ លួចយើងយ៉ាងដូចម្តេច?  ដោយមេត្រី

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត