កម្ពុជា​​គួរ​​ត្រៀម​​ខ្លួន​ទាក់​ទាញ​អ្នក​វិនិយោគ​​សម្រាប់​​ទីផ្សារ​សេរី​ASEAN

26-11-2013 11:02 am 3801

​នាទី​ពាណិជ្ជករ​ប្រចាំ​​សប្តាហ៍​នៅថ្ងៃនេះ យ៉ាន់ ​លី​ណា​​បាន​ធ្វើ​​បទសម្ភាសន៍​​ជាមួយ​​លោក​​ម៉ៅ សាវិន ​ប្រធាន​​ក្រុមហ៊ុន​​វិនិយោគ​ Emerging market ​and investment ស្តីពី​កម្ពុជា​គួរ​ត្រៀម​ខ្លួន​ ដើម្បី​ទាក់ទាញ​​អ្នកវិនិយោគ​សម្រាប់​ទីផ្សារ​សេរី​ASEAN។

សូម​ស្តាប់​ដូចតទៅ​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត