កំសាន្ត - ទាំងអស់

សត្វរាជសីហ៍

រឿង​សត្វ​ហង្ស​​

រឿងសុវណ្ណហង្ស

ដើមរលួសមាស

សត្វ​ប្រឡាំង​កាស​

សត្វក្ងោក​​

នាយក្អែក​

តាបស​និងខ្លា

ទឹកជ្រោះចំលែក

សត្វក្រពើ និងតាបរទេះ

អណ្តើក ផ្ញើពងនឹងកុក

មាស​សាម​សិបតម្លឹង

ភាសារបន្ថែម

អូនសូមអង្វរ

ប្តីខ្ញុំ​

ព្រំដី

 
x