ព័ត៌មានជាតិ - សន្តិសុខ

សោកនាដកម្ម​ដ៏​រន្ធត់​!​ក្មេងស្រី​៧​នាក់​លង់ទឹក​ស្លាប់​នៅ​បឹង​ព្រែក​ទប់​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​

ស្លាប់​៧​រងរបួស​ធ្ងន់​ស្រាល​២៤​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​២៧ខែ​កុម្ភៈ​

ស្លាប់​១២​រងរបួស​ធ្ងន់​ស្រាល​២២​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​២៦​ខែ​កុម្ភៈ​

ពលករ​ខ្មែរ​​នៅ​ថៃ​​២​នាក់​ធ្លាក់​​ពីលើ​អាគារ​​កំពស់​៣៩​​ជាន់ ស្លាប់​​មើល​​សព​​មិន​យល់​​

ស្លាប់​ម្នាក់​រងរបួស​ធ្ងន់​ស្រាល​១២​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​២៥​ខែ​កុម្ភៈ​

ស្លាប់​៥​រងរបួស​ធ្ងន់​ស្រាល​១១​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​២៣​ខែ​កុម្ភៈ​

ស្លាប់​២​រងរបួស​ធ្ងន់​ស្រាល​២០​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​២១ ខែ​កុម្ភៈ​

អ្នកលក់​ស៊ីម​ទូរស័ព្ទ​​ដែល​​​មិន​យក​​អត្ត​ស​ញ្ញណ​​ប័ណ្ណ​​ពី​​អ្នក​ទិញ​​នឹង​​ត្រូវ​​មាន​ទោស​​

ស្លាប់​៩​រងរបួស​ធ្ងន់​ស្រាល​២៥​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​២០​ខែ​កុម្ភៈ​

ស្លាប់​៤​រងរបួស​ធ្ងន់​ស្រាល​១៨​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​១៤​ខែ​កុម្ភៈ​

ស្លាប់​៦​រងរបួស​ធ្ងន់​ស្រាល​១៦​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​១៣​ខែ​កុម្ភៈ​

ស្លាប់​៣​រងរបួស​ធ្ងន់​ស្រាល​១៥​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​១២​ខែ​កុម្ភៈ​

ស្លាប់​៦​រងរបួស​ធ្ងន់​៧​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​១១​ខែ​កុម្ភៈ​

ស្លាប់​៤​រងរបួស​ធ្ងន់​ស្រាល​២៥​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​៩​ខែ​កុម្ភៈ​

ស្លាប់​៥​រងរបួស​ធ្ងន់​ស្រាល​៦​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​៨​ខែ​កុម្ភៈ​

ស្លាប់​៦​រងរបួស​ធ្ងន់​ស្រាល​២៧​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​៧​ខែ​កុម្ភៈ​

ស្លាប់​៣​រងរបួស​ធ្ងន់​ស្រាល​៩​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​៦​ខែ​កុម្ភៈ​

១​​ខែ​​ចាប់​​អ្នក​​ជួញ​ដូរ​​និង​​ប្រើ​​គ្រឿង​ញៀន​​បាន​​ជិត​​៣.០០០​​នាក់​​

ឆ្នាំ២០១៦​ជាឆ្នាំ​ដែលកម្ពុជា​គ្មានការ​ផ្ទុះអាវុធ​តាម​តំបន់​ព្រំដែន​ជាមួយ​ប្រទេស​ជិត​ខាង​

ស្លាប់​៤​រងរបួស​ធ្ងន់​ស្រាល​៥​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​១​ខែ​កុម្ភៈ​

 
x