កំសាន្ត - រឿងព្រេងនិទាន

កំលោះ​ពីរ​នាក់​ចង់​បាន​ប្រពន្ធ​

ចៅ​សុក ចៅ​សៅ​

ឆ្កែ ឆ្មា និងកណ្តុរ

រឿងគ្រូប៉ោក

ចាប និង​ម្ចាស់សមុទ្រ

ក្មេងគង្វាលចៀម

ប្រពន្ឋខាតស័ក្ខ

រឿង​ធនពា្ចយ

រឿង​អាខ្វាក់អាខ្វិន

ដើមស្លាបី

គហបតីនិងអ្នកកាប់អុស

មាយើង​

មាយាស្រ្តី

ក្រមុំចូលម្លប់​

ធម្មបាល​

 
x