ព័ត៌មានជាតិ - សន្តិសុខ

ស្លាប់​២​រងរបួស​៣​នាក់ ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​១៤​ខែ​ធ្នូ​

ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ដុតបំផ្លាញ​ថ្នាំញៀន​ជាង​២​ម៉ឺន​៥​ពាន់​ក្រាម​

ស្លាប់​១២​រងរបួស​២១​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​១១​ខែ​ធ្នូ​

ក្រុម​ជំរិត​ទារប្រាក់​ជនជាតិ​ចិន​៣​នាក់​ត្រូវ​បាន​បង្ក្រាប​នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​

ស្លាប់​៤​រងរបួស​១១​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​៩​ខែ​ធ្នូ​

ស្លាប់​​៤​​នាក់​​របួស​​៥០​​ករណី​​គ្រោះ​ថ្នាក់​​ចរាចរណ៍​​នៅ​​ថ្ងៃ​ទី​​៨​​ធ្នូ​​ម្សិល​មិញ​​

ស្លាប់​១៤​រងរបួស​៧​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​៣​ខែ​ធ្នូ​

ស្លាប់​៣​រងរបួស​១១​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​២​ខែ​ធ្នូ​

ស្លាប់​​៤​នាក់​​របួស​​៩​នាក់​​ករណី​​គ្រោះ​ថ្នាក់​​ចរាចរណ៍​​នៅ​​ថ្ងៃ​ទី​​១​​ធ្នូ​​

គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ក្នុង​ខែ​វិ​ច្ឆិ​កា​ស្លាប់​១៤៨​នាក់​របួស​៥៧៧​

១០​ខែ​ឆ្នាំ​២០១៧​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​សម្លាប់​មនុស្ស​១៤៦៩​នាក់ របួស​៥៥៣០​នាក់​

ស្លាប់​៤​រងរបួស​២១​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​២៧​ខែវិច្ឆិកា​

ស្លាប់​៧​រងរបួស​១០​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​២៦​ខែវិច្ឆិកា​

ស្លាប់​​២​នាក់​រ​​បួស​​​១១​​នាក់​​ករណី​​គ្រោះ​ថ្នាក់​​ចរាចរណ៍​​នា​​ថ្ងៃ​ទី​​២៤​​វិច្ឆិកា​​

ស្លាប់​៦​រងរបួស​៧​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​២៣​ខែវិច្ឆិកា​

ស្លាប់​៦​រងរបួស​១៥​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​២០​ខែវិច្ឆិកា​

ស្លាប់​២​រងរបួស​៨​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​១៩​ខែវិច្ឆិកា​

ស្លាប់​​១​​នាក់​​របួស​​១៣​​នាក់​​ករណី​​គ្រោះ​ថ្នាក់​​ចរាចរណ៍​​៨​​លើក​​

ស្លាប់​៥​រងរបួស​១៦​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​១៦​ខែវិច្ឆិកា​

ស្លាប់​៣​រងរបួស​១៥​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​១៥​ខែវិច្ឆិកា​

ស្លាប់​២​រងរបួស​៧​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​១៤​ខែវិច្ឆិកា​

ស្លាប់​៧​រងរបួស​១៣​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​១៣​ខែវិច្ឆិកា​

រយៈពេល​១១​ខែ សមត្ថកិច្ច​បង្ក្រាប​​គ្រឿង​ញៀន​​បាន​៧០៩១​ករណី ​ឃាត់ខ្លួន​​ជាង​១​ម៉ឺន​៥​ពាន់​នាក់​​

ស្លាប់​៦​រងរបួស​៣០​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​១១​ខែវិច្ឆិកា​

ស្លាប់​​៥​នាក់​​របួស​ស្រាល​​ធ្ងន់​​១០៧​​នាក់​​ករណី​​គ្រោះ​ថ្នាក់​​ចរាចរណ៍​​