ព័ត៌មានជាតិ - សន្តិសុខ

ស្លាប់​​២​នាក់​​របួស​​៤​នាក់​​ករណី​​គ្រោះ​ថ្នាក់​​ចរាចរណ៍​​នៅ​​ថ្ងៃ​ទី​២០​​តុលា​​

ស្លាប់​២​រងរបួស​៦​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​១៨​ខែតុលា​

ស្លាប់​២​រងរបួស​៤​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​១៩​ខែតុលា​

នគរ​បាល​ជាតិ​ស្នើ​ពលរដ្ឋ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ចោរឆក់​តាម​ទីសាធារណៈ​

ស្លាប់​៤​រងរបួស​១២​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​១៧​ខែតុលា​

ស្លាប់​២​រងរបួស​១៥​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​១៦​ខែតុលា​

ស្លាប់​៣​រងរបួស​៧​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​១៥​ខែតុលា​

ពេជ្រ ថៃ ម្ចាស់​ពាន​The Voice Kids ទទួលបាន​ទាំង​ការអបអរ​​និង​រិះគន់​

ស្លាប់​​៦​​នាក់​​របួស​​១៤​​នាក់​​គ្រោះ​ថ្នាក់​​ចរាចរណ៍​​នៅ​​ថ្ងៃ​ទី​​១៣​​តុលា​​

រងរបួស​ធ្ងន់​ស្រាល ៦​នាក់ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​១២​ខែតុលា​

ស្លាប់​៤​រងរបួស​៨​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​១០​ខែតុលា​

ស្លាប់​៦​រងរបួស​១៧​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​៩​ខែតុលា​

ស្លាប់​៣​រងរបួស​២​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​៨​ខែតុលា​

​មនុស្ស​ស្លាប់​៣​នាក់​ដោយ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចណ៍​ថ្ងៃទី​០៧​តុលា​

​ស្លាប់​៤​រងរបួស​៩​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​៤​ខែតុលា​

ក្រសួងការពារជាតិ​ព្រមានអ្នកយក​លុយជា​ថ្នូបាន​ក្របខណ្ឌទាហាន​

ស្លាប់​២​រងរបួស​១២​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​២​ខែតុលា​

ស្លាប់​២​រងរបួស​១៤​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​១​ខែតុលា​

មនុស្ស​១៥៨​នាក់​ស្លាប់​ដោយ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ក្នុង​ខែ​កញ្ញា

ស្លាប់​៥​រងរបួស​១០​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​២៩​ខែ​កញ្ញា​

ស្លាប់​២​រងរបួស​៣​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​២៥​ខែ​កញ្ញា​

ស្លាប់​៤​រងរបួស​២​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​២៤​ខែ​កញ្ញា​

គណ​បក្សសង្រ្គោះ​ជាតិ​ស្នើអគ្គនាយក​ពន្ធនាគារ​បញ្ជូន​លោកកឹម សុខា​មកសវនាការ​នៅថ្ងៃទី​២៦​

ស្លាប់​១​រងរបួស​៧​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​២៣​ខែ​កញ្ញា​

បី​ថ្ងៃ​ក្នុង​ពិធីបុណ្យ​ភ្ជុំ​បិណ្ឌ​ គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​​ឆក់​យក​ជីវិត​​មនុស្ស​​២៦​​នាក់​​