នាទីសំខាន់ៗ - វិភាគព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជា

អាស៊ាន​​​មាន​ឥទ្ធិពល​​​ជួយ​បន្ធូ​របន្ថយ​​​ភាព​តានតឹង​​​នៅ​ឧបទ្វីប​កូរ៉េ​បាន​ទេ​?