សមាជិក​​សភា​តំបន់​​អាស៊ី​ចំនួន​​៤២ នឹងចូលរួម​​កិច្ចប្រជុំ​កម្ពុជា​​នៅ​ថ្ងៃទី​២៦​​និង​២៧ ​ខែកញ្ញា​


ព័ត៌មានជាតិ

សមាជិក​​សភា​តំបន់​​អាស៊ី​ចំនួន​​៤២ នឹងចូលរួម​​កិច្ចប្រជុំ​កម្ពុជា​​នៅ​ថ្ងៃទី​២៦​​និង​២៧ ​ខែកញ្ញា​

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ជនសង្ស័យ​​បាញ់​សម្លាប់​មនុស្ស​​៥​នាក់​​នៅ​វ៉ាស៊ីនតោន​​ត្រូវបាន​ឃាត់ខ្លួន​

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់

បទសម្ភាស

នាទីសំខាន់ៗ