លោក​​អេង ឆៃអ៊ាង​៖ ​លិខិត​​​របស់​​ស្រីមុំ ​ប្រៀប​ដូច​ព្រះរាជសារ​​របស់​​មហាក្សត្រិ​យានី ​ដ៏​មាន​​អំណាច​


ព័ត៌មានជាតិ

លោក​​អេង ឆៃអ៊ាង​៖ ​លិខិត​​​របស់​​ស្រីមុំ ​ប្រៀប​ដូច​ព្រះរាជសារ​​របស់​​មហាក្សត្រិ​យានី ​ដ៏​មាន​​អំណាច​

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មនុស្ស​ជាង​​៨០​នាក់​​បន្ត​បាត់​ខ្លួន​​នៅក្នុង​ហេតុការណ៍​​លិច​ទូក​​ដឹក​ជនភៀសខ្លួន​នៅ​លី​ប៊ី​

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់

បទសម្ភាស

នាទីសំខាន់ៗ