រដ្ឋាភិបាល​​បង្កើន​​វិភាគទាន​​ដល់​មន្ទីរពេទ្យ​​គន្ធបុប្ផា​ ពី ៣-៦​​​លាន​ដុល្លារ​​ក្នុង​១​ឆ្នាំ​​


ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋាភិបាល​​បង្កើន​​វិភាគទាន​​ដល់​មន្ទីរពេទ្យ​​គន្ធបុប្ផា​ ពី ៣-៦​​​លាន​ដុល្លារ​​ក្នុង​១​ឆ្នាំ​​

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រជាជន​អូស្ដ្រាលី​​រាប់ពាន់​នាក់​​ស្នើសុំ​ឲ្យ​​អ្នក​ស្រឡាញ់​​ភេទ​ដូចគ្នា​​អាច​រៀប​ការ​បាន​

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់

បទសម្ភាស

នាទីសំខាន់ៗ