យក​ថ្ងៃ៤ ​មិថុនា​ជា​កាល​បរិច្ឆេទ​បោះឆ្នោត​ឃុំ ​សង្កាត់ ​ដើម្បី​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​មាន​ពេល​​ធ្វើ​​អត្ត​​សញ្ញា​ណ​​ប័ណ្ណ​


ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួង​បរិស្ថាន​​គ្រោង​បង្កើតច្បាប់​​ឲ្យចិញ្ចឹម​​សត្វព្រៃ​​នៅតាម​​ផ្ទះ​​និង​​កសិដ្ឋាន​

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រិក​​ចាប់ផ្ដើម​​ធ្វើ​យុទ្ធនាការណ៍​​បោស​សម្អាត​​ជន​ភៀស​ខ្លួន​​ចេញ​​ពី​ជំរំ​កខ្វក់​​

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់

បទសម្ភាស

នាទីសំខាន់ៗ