ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្នុងស្រុក​​បាន​សិទ្ធិ​​បោះឆ្នោត​ ខណៈ​ពលករ​ខ្មែរ​​​ក្រៅ​​ស្រុក​ខ្លះ​​​​ប្រឈម​​នឹង​​ការ​បាត់បង់​​សិទ្ធិ​​


ព័ត៌មានជាតិ

លោក​​ប៉ុល ហំ​ម​​៖ ​មិន​​ខ្លាច​​ទេ​​មនុស្ស​​ស្រ​បាល​​គ្នា​​អ្វី​​ដែល​​ខ្លាច​​បំផុត​​គឺ​​ជា​​យុវជន​​យុវនារី​​ជំនាន់​​ក្រោយ​​

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោក​​បាន គីមូន​​៖​​រន្ធត់​នឹង​អំពើហិង្សា​​​​កើន​ឡើង​​នៅ​Aleppo

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់

បទសម្ភាស

នាទីសំខាន់ៗ