មកដល់​ពេល​នេះ​​តួ​ក​គី​ចាប់​បាន​​មនុស្ស​ជិត​​២​ម៉ឺន​នាក់​​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​​ការធ្វើ​រដ្ឋប្រហារ​


ព័ត៌មានជាតិ

៧​ខែដើមឆ្នាំ​២០១៦ រន្ទះបាញ់​ ប្រល័យ​ជីវិត ​មនុស្ស​ ៧៨​នាក់ សត្វពាហនៈ ៦០​ក្បាល​

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មកដល់​ពេល​នេះ​​តួ​ក​គី​ចាប់​បាន​​មនុស្ស​ជិត​​២​ម៉ឺន​នាក់​​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​​ការធ្វើ​រដ្ឋប្រហារ​

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់

បទសម្ភាស

នាទីសំខាន់ៗ