ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ​ចំនួន​១៤​សន្យា​មិន​តម្លើងថ្លៃ​ក្នុង​ថ្ងៃបុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​


ព័ត៌មានជាតិ

ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ​ចំនួន​១៤​សន្យា​មិន​តម្លើងថ្លៃ​ក្នុង​ថ្ងៃបុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ថៃ​៖​​ពលករ​ចំណាកស្រុក​​ខុស​ច្បាប់​​កំពុង​លួច​ការងារ​​ប្រជាជន​ថៃ​

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់

បទសម្ភាស

នាទីសំខាន់ៗ