បញ្ហា​ជម្លោះ​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង​ កម្ពុជា​ផ្តល់​មេរៀន​ឲ្យអាស៊ាន​?​


ព័ត៌មានជាតិ

បញ្ហា​ជម្លោះ​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង​ កម្ពុជា​ផ្តល់​មេរៀន​ឲ្យអាស៊ាន​?​

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អាមេរិក​អះអាង​ដែរ​ថា​​ប្រព័ន្ធ​ការពារ​មី​ស៊ី​ល​​គ្រោង​ដាក់​​នៅ​កូរ៉េខាងត្បូង​​មិន​ប៉ះពាល់​ចិន​ទេ​

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់

បទសម្ភាស

នាទីសំខាន់ៗ