សង្គម​ស៊ីវិល​យល់ថា​​ក្រសួង​រ៉ែ​នៅ​មាន​​កង្វះខាត​​ធនធានមនុស្ស ​និង​ការ​សហការ​​អន្តរក្រសួង​ នៅក្នុង​​ការ​គ្រប់គ្រង​​ធនធាន​រ៉ែ​​


ព័ត៌មានជាតិ

សង្គម​ស៊ីវិល​យល់ថា​​ក្រសួង​រ៉ែ​នៅ​មាន​​កង្វះខាត​​ធនធានមនុស្ស ​និង​ការ​សហការ​​អន្តរក្រសួង​ នៅក្នុង​​ការ​គ្រប់គ្រង​​ធនធាន​រ៉ែ​​

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ទាហាន​អេ​ហ្ស៊ី​ប​ស​ម្លាប់​ក្រុមស​កម្ម​ប្រយុទ្ធ​​៣៦​នាក់​​និង​​រំដោះ​គ្រាប់បែក​​៣៨​​ពី​Sinai

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់

បទសម្ភាស

នាទីសំខាន់ៗ