លោក​​ប៉ា សុជាតិ​វង្ស ​ចុះ​ពិនិត្យ​​សំណង់​​ក្រុមហ៊ុន​​ណាហ្គា​វើល​ និង​​កែសម្រួល​​ចំណុច​​មួយ​ចំនួន​​


ព័ត៌មានជាតិ

លោក​​ប៉ា សុជាតិ​វង្ស ​ចុះ​ពិនិត្យ​​សំណង់​​ក្រុមហ៊ុន​​ណាហ្គា​វើល​ និង​​កែសម្រួល​​ចំណុច​​មួយ​ចំនួន​​

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ជប៉ុន​​នឹង​​ជួល​​យន្ត​ហោះ​​ចម្បាំង​​៥​គ្រឿង​​ឱ្យ​ហ្វីលីពីន​​ប្រឆាំង​​ឥទ្ធិពល​​ចិន​​ក្នុង​​សមុទ្រ​ចិន​​ខាងត្បូង​​

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់

បទសម្ភាស

នាទីសំខាន់ៗ