វិមាន​ក្រឹម​ឡាំង​៖​​ការពង្រីក​ទណ្ឌកម្ម​​ប្រឆាំង​រុស្ស៊ី​​មិនមែន​រឿង​ល្អ​​សម្រាប់​សេដ្ឋកិច្ច​​សាកល​ឡើយ​


ព័ត៌មានជាតិ

ក្រុម​សហជីព​​ថ្កោលទោស​​សកម្មភាព​​អូសទាញ​​កម្មករ​​ឲ្យចូល​រួម​​ធ្វើ​​កូដកម្ម​​

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

វិមាន​ក្រឹម​ឡាំង​៖​​ការពង្រីក​ទណ្ឌកម្ម​​ប្រឆាំង​រុស្ស៊ី​​មិនមែន​រឿង​ល្អ​​សម្រាប់​សេដ្ឋកិច្ច​​សាកល​ឡើយ​

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់

បទសម្ភាស

នាទីសំខាន់ៗ