នាវា​ជើង​ទឹក​ចិន​​ពីរ​គ្រឿង​​ទៅ​ដល់​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​​សម្រាប់​​ទស្សនកិច្ច​​០៥​ថ្ងៃ​


ព័ត៌មានជាតិ

១៧​នាក់​​ស្លាប់​​និង​​របួស​​នៅក្នុង​​ហេតុការណ៍​​គ្រោះថ្នាក់​​ចរាចរណ៍​​ថ្ងៃ​ភ្ជុំ​​ធំ​​ទី​​១

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នាវា​ជើង​ទឹក​ចិន​​ពីរ​គ្រឿង​​ទៅ​ដល់​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​​សម្រាប់​​ទស្សនកិច្ច​​០៥​ថ្ងៃ​

ព្រឹត្តិការណ៏សំខាន់

បទសម្ភាស

នាទីសំខាន់ៗ