តើតុលាការ​កម្ពុជា​ពិតជា​តុលាការ​រើសមុខ​ ឬ​តុលាការ​ស្តង់ដារ​ពីរមែន​រឺ​?​


ព័ត៌មានជាតិ

លទ្ធផល​ផ្លូវការ​​នៃ​សម័យ​ប្រជុំ​រដ្ឋសភា​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​​៣០​​ឧសភា​​នេះ​​

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោក​អូ​បា​ម៉ា​​​អាច​ក្លាយជា​​​អាវុធ​សម្ងាត់​​​គាំទ្រ​បេក្ខភាព​​​ប្រធានាធិបតី​​​លោក​ស្រី​​គ្លីន​តុ​ន​

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់

បទសម្ភាស

នាទីសំខាន់ៗ