ប្រធាន​គណបក្ស​យុវជន​កម្ពុជា​ដាក់​ញត្តិ​ទៅ​ស្ថានទូត​វៀតណាម​ទាមទារ​បី​ចំណុច​


ព័ត៌មានជាតិ

ប្រធាន​គណបក្ស​យុវជន​កម្ពុជា​ដាក់​ញត្តិ​ទៅ​ស្ថានទូត​វៀតណាម​ទាមទារ​បី​ចំណុច​

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ការស្ទង់មតិ​៖​​ប្រជាជន​ថៃ​​ចង់​ឲ្យ​លោកប្រា​យុទ្ធ ចាន់​អូ​ចា​​ធ្វើ​ជា​នាយករដ្ឋមន្ដ្រី​​ម្ដងទៀត​

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់

បទសម្ភាស

នាទីសំខាន់ៗ