មេដឹកនាំ​អឺរ៉ុប​សោកស្ដាយ​ដែល​អង់គ្លេស​ចាក​ចេញ​តែ​នេះ​ជា​ការសម្រេចចិត្ដ​​របស់​គេ​


ព័ត៌មានជាតិ

ទូក​បុរាណ​​ដែល​បាន​​ប្រទះ​​ឃើញ​​ក្នុង​តំបន់​​អង្គរ​​មាន​​អាយុ​​៨០៩​ឆ្នាំ​​

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មេដឹកនាំ​អឺរ៉ុប​សោកស្ដាយ​ដែល​អង់គ្លេស​ចាក​ចេញ​តែ​នេះ​ជា​ការសម្រេចចិត្ដ​​របស់​គេ​

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់

បទសម្ភាស

នាទីសំខាន់ៗ