លោក​អាបេ​​នឹង​ជួប​​លោក​អូបា​ម៉ា​និង​លោក​កា​មេរូន​​នៅ​ល្ងាច​​ថ្ងៃ​២៥​​ឧសភា​នេះ​


ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរ​ជាតិ​អប្សរា​​​នឹង​ចែក​​ទឹក​​ជូន​​​ពលរដ្ឋ ​និង​ភ្ញៀវទេសចរ​​​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​​​ទី​២៣ ​រហូត​​​ដល់​ថ្ងៃ​ទី ​២៦ ​​ខែ​ឧសភា​​

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោក​អាបេ​​នឹង​ជួប​​លោក​អូបា​ម៉ា​និង​លោក​កា​មេរូន​​នៅ​ល្ងាច​​ថ្ងៃ​២៥​​ឧសភា​នេះ​

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់

បទសម្ភាស

នាទីសំខាន់ៗ