គ្រូ Chelsea លោក Antonio Conte ថា Cesc Fabregas អាច​ចេញ​បាន​គ្រប់ពេល​


ព័ត៌មានជាតិ

គោព្រៃ​កម្ពុជា ប៉ះ នាគរាជ​ហុង កុង នៅ​ថ្ងៃស្អែក​នេះ​

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

គ្រូ Chelsea លោក Antonio Conte ថា Cesc Fabregas អាច​ចេញ​បាន​គ្រប់ពេល​

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់

បទសម្ភាស

នាទីសំខាន់ៗ