រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ជំរុញ​ឲ្យ​ផលិតករ​ខ្មែរ​ផលិត​នូវ​ទំនិញ​ដែល​មាន​គុណភាព​និង​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់​


ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ជំរុញ​ឲ្យ​ផលិតករ​ខ្មែរ​ផលិត​នូវ​ទំនិញ​ដែល​មាន​គុណភាព​និង​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់​

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

តួ​ក​គី​​តប​ទៅ​អាមេរិក​ថា​​ការរៀបចំ​​កងទ័ព​ឡើង​វិញ​​នឹងធ្វើឲ្យ​ការប្រឆាំង​​ក្រុម​IS​​កាន់តែ​ប្រសើរ​​ជាង​មុន​

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់

បទសម្ភាស

នាទីសំខាន់ៗ