ក្រុម​សហជីព​​ថ្កោលទោស​​សកម្មភាព​​អូសទាញ​​កម្មករ​​ឲ្យចូល​រួម​​ធ្វើ​​កូដកម្ម​​


ព័ត៌មានជាតិ

ក្រុម​សហជីព​​ថ្កោលទោស​​សកម្មភាព​​អូសទាញ​​កម្មករ​​ឲ្យចូល​រួម​​ធ្វើ​​កូដកម្ម​​

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោកពូ​ទីន​៖​​រុស្ស៊ី​-​អឺរ៉ុប​​អាច​ដោះស្រាយ​​គ្រប់​បញ្ហា​​ទាំងអស់​​ដែល​បាន​​កើតឡើង​

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់

បទសម្ភាស

នាទីសំខាន់ៗ