ផលប៉ះពាល់ពី​ការ​ទប់​កណ្តាស់​

ដោយ៖ អ៊ុន សុខឡា 02-12-2018 3:31 pm 1306

​ការ​កណ្តាស់ គឺ​ជាការបណ្តេញ​បាក់តេរី មេរោគ និង​ធូលី​ចេញ​។ ប៉ុន្តែ នៅពេលដែល​អ្នក​ទប់​កណ្តា​ស់ មានន័យថា អ្នក​រារាំង​មិនឲ្យ​រាងកាយ ជម្រុះ​ភាពកខ្វក់​ទាំងនេះ​ចេញ​នោះទេ តែ​យ៉ាងណាក៏ដោយ មិនមែន​សុទ្ធតែ​បែបនេះ​ទាំងអស់​ឡើយ​។ ការ​ទប់​កណ្តាស់ ប៉ះពាល់​ដល់​ប្រព័ន្ធ​ដកដង្ហើម ខួរក្បាល បង្កើន​សម្ពាធ​ឈាម និង​បំផ្លាញ​បំពង់​អាហារ​របស់​អ្នក​ផងដែរ​៕

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត