ទម្លាប់​គ្រោះថ្នាក់​៩​យ៉ាងដែលមាន​ឥទ្ធិពលអាច​បំផ្លាញ​ខួរក្បាល​

ដោយ៖ អ៊ុន សុខឡា 26-11-2017 5:36 pm 1339

​ទម្លាប់​រស់នៅ​ប្រចាំថ្ងៃ ដែល​អ្នក​មិន​ចាប់អារម្មណ៍ អាច​ជះឥទ្ធិពល​អវិជ្ជមាន​ដល់​ខួរក្បាល​របស់​អ្នក​។ ទម្លាប់​ទាំងនោះ​មានដូចជា​៖

-​ភាព​អផ្សុក​និង​ឯកា​

-​មិន​ញ៉ាំ​អាហារ​ពេលព្រឹក​

-​ប្រើ​ទូរស័ព្ទដៃ​ញឹកញាប់​

-​ញ៉ាំ​អាហារ​ច្រើនពេក​ជាប្រចាំ​

-​មិនសូវ​មាត់​ករក​នរណា​

-​គេង​មិន​គ្រប់គ្រាន់​

-​ជក់បារី​

-​ញ៉ាំ​ផ្អែម​ច្រើនពេក​

-​ស្រូបយក​ខ្យល់​កខ្វក់​៕

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត