មូលហេតុ​៥​យ៉ាង​​ដែល​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​ឆ្អល់​ចង់​ក្អួតក្រោយ​ញ៉ាំ​អាហារ​

ដោយ៖ អ៊ុន សុខឡា 06-11-2017 5:17 pm 947

​មូលហេតុ​ដែល​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​មានអារម្មណ៍​ឆ្អល់ រកកល​ចង់​ក្អួត ក្រោយ​ញ៉ាំ​អាហារ​រួច រួម​មានដូចជា​៖

- ការ​រលៀក​ពោះវៀន​

- ការ​មាន​ផ្ទៃពោះ​

- ពិបាក​រំលាយ​អាហារ​

- ប្រតិកម្ម​ចំណីអាហារ​

- ញ៉ាំ​ស្រា​ច្រើនពេក​៕

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត