អំពីវិទ្យុវាយោ

វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិវាយោ ជាវិទ្យុ​ឯករាជ្យ​មួយ ដែលត្រូវ​បានបង្កើតឡើង​ក្នុងគោលបំណង​ផ្តល់ជូន​ប្រិយមិត្ត​អ្នកស្តាប់​នូវ៖

- ព័ត៌មាន​ប្រកប​ដោយ​វិជ្ជាជីវៈ​ពិតប្រាកដ
- ចំណេះដឹងទូទៅ​យ៉ាងទូលំទូលាយ
- ការកំសាន្ត ក្នុងលក្ខណៈថ្លៃថ្នូរ និងបង្កប់​ដោយការអប់រំ។

ដើម្បីក្លាយខ្លួន​​អោយទៅជាវិទ្យុ ដែលជា​ទីទុកចិត្ត​របស់​ប្រិយមិត្ត​អ្នកស្តាប់ វិទ្យុវាយោ​ត្រូវបាន​ដឹកនាំដោយ​អ្នកគ្រប់គ្រង អ្នកសារព័ត៌មាន អ្នក​រៀបចំ​កម្មវិធី និង​ពិធីករ ពិធីការនី ដែល​មាន​វិជ្ជាជីវៈ​ខ្ពស់ ដែល​ប្រកបដោយ​ឆន្ទៈ​យ៉ាងមោះមុត​​នៅ​ក្នុងអាជីព​របស់ខ្លួន។