កំសាន្ត - រឿងព្រេងនិទាន

នាយក្អែក

ប្រពន្ធ​ខាតល័ក្ខណ៍

តាបសនិងខ្លា

តាភោគ​និង​កូនសិស្សលោក

ឆ្កែ​និង​ស្រមោលខ្លួន

រឿង ឆ្មាសុំសីល

រឿង ស្រ្តីបួននាក់​ដណ្តើម​ប្ដីគ្នា

រឿង ចចកនិងអណ្តើក

រឿង ពិសពស់

រឿង ក្រមុំចូលម្លប់

រឿង សត្វតាដក់និងកូនក្រួច

រឿង ទន្សាយមានមិត្តសម្លាញ់ច្រើន

រឿង សត្វភេ

កំលោះ​ពីរ​នាក់​ចង់​បាន​ប្រពន្ធ​

ចៅ​សុក ចៅ​សៅ​

ឆ្កែ ឆ្មា និងកណ្តុរ

រឿង ដឹងសងដឹង ​អំបែងសងអំបែង

រឿង គ្រូប៉ោក

ចាប និង​ម្ចាស់សមុទ្រ