កំសាន្ត - រឿងព្រេងនិទាន

ព្រានព្រៃនិងតោ

សត្វក្ងោក

ព្រះពាយ និងព្រះអាទិត្យ

គហបតី និងអ្នកកាប់អុស

ឆ្មានិងម្ចាស់ផ្ទះ

គោ​ និងគង្វាល

សុវណ្ណហង្ស

នាយក្អែក

ប្រពន្ធ​ខាតល័ក្ខណ៍

តាបសនិងខ្លា

តាភោគ​និង​កូនសិស្សលោក

ឆ្កែ​និង​ស្រមោលខ្លួន

រឿង ឆ្មាសុំសីល

រឿង ស្រ្តីបួននាក់​ដណ្តើម​ប្ដីគ្នា

រឿង ចចកនិងអណ្តើក

រឿង ពិសពស់

រឿង ក្រមុំចូលម្លប់

រឿង សត្វតាដក់និងកូនក្រួច

រឿង ទន្សាយមានមិត្តសម្លាញ់ច្រើន

រឿង សត្វភេ