កំសាន្ត - រឿងអប់រំខ្លីៗ

រឿង ទឹកភ្នែក​ភរិយា

រឿង រុក្ខជាតិបៃតង

រឿង ចំណងស្នេហ៍ប្រែចិត្ត

រឿង តម្លៃស្នេហ៍

រឿង មន្ដ​ស្នេហ៍​បុរស​សំរាម​

ត្រឹម​មួយ​រាត្រី​

រឿង ខ្ញុំ​ចេះ ខ្ញុំ​ជាប់​

រឿង កាក់ប្រាក់

រឿង ឈប់ទៅ! ឈប់ទៅ!

សក់ពណ៌

ខ្ញុំ​ក៏​មាន​តម្លៃ​

My shoes

រឿង កាដូ​បេះដូង​

មេរៀន​ជីវិត

ជឿពាក្យកុហក

ជីវិតស្នេហា

ជីវិត​តស៊ូ

ខ្មែរត្រូវគាំទ្រខ្មែរ

ពាក្យ​មានន័យ