គាថាបុរាណ

ដោយ៖ រី ឧត្តម 17-11-2017 3:01 pm 3764

កំពុងរើអីវ៉ាន់បង្ហើយក្នុងឃ្លាំង ស្រាប់តែឮសូរសម្រែកប្រពន្ធខ្ញុំ ស្រែកវ៉ាសយ៉ាងខ្លាំង។ ពួកយើងរបូតកេសអីវ៉ាន់ពីដៃ ហើយស្រឡាំងកាំង។ ខ្ញុំស្រែកសួរភ្លាម "កើតស្អីស្រែកឮម្ល៉េះ?" នាងមិនឆ្លើយសោះ ពួកយើងក៏ដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះ ដើម្បីរកមើល...

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត