ព្រៃផ្តាច់​ព្រលឹង

ដោយ៖ រី ឧត្តម 27-10-2017 9:49 am 2723

តំណមអ្វីខ្លះដែលចាស់ៗហាមមិនឱ្យធ្វើពេលចូលព្រៃ? ចាស់ៗច្រើននិយាយថា ការធ្វើខុសតំណម ដោយប្រមាថ ឬធ្វើសកម្មភាពណាមួយមិនសមរម្យ អាចបណ្តាលមានរឿងអាក្រក់កើតឡើង។

តើអ្នកជឿឬទេ ពីតំណមទាំងនោះ? សូមស្តាប់រឿង ព្រៃផ្តាច់ព្រលឹង សម្តែងដោយក្រុមការងារវិទ្យុវាយោ ដូចតទៅ៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត