ខ្មោចអណ្តែតទឹក

ដោយ៖ រី ឧត្តម 20-10-2017 12:06 pm 2192

រលកទឹកទន្លេបានច្រានសាកសពមនុស្សស្រីម្នាក់ អណ្តែតមកប្របមាត់ច្រាំង! មនុស្សម្នាជ្រួលច្របល់ ចោមរោមមើលសាកសពមួយដែលមើលមិនយល់ថាជាអ្នកណា។

តើសាកសពនោះអណ្តែតមកពីណា? ហេតុអ្វីបានជាគេស្លាប់? សូមស្តាប់រឿង ខ្មោចអណ្តែតទឹក ដូចតទៅ៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត