ទូរស័ព្ទខ្មោច

ដោយ៖ រី ឧត្តម 13-10-2017 3:38 pm 2176

សំឡេងទូរស័ព្ទរោទិ៍ទាំងកណ្តាលអធ្រាត្រ!.. អ្នកណាទូរស័ព្ទមក? វាពិតជាគួរឱ្យខ្លាចណាស់ ត្រចៀកខ្ញុំផ្ទៀងស្តាប់សំឡេងទូរស័ព្ទ ឯក្បាលចាប់ផ្តើមរីកធំឡើងៗ...

ស្តាប់រឿង ទូរស័ព្ទខ្មោច សម្តែងដោយសហការីវិទ្យុវាយោដូចតទៅ៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត