គុណគ្រូ

ដោយ៖ រី ឧត្តម 11-10-2017 9:30 am 2630

លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ជាឪពុកម្តាយទី២របស់សិស្ស ត្បិតលោកបានខិតខំបំពេញបេសកកម្មជាគម្រូ សាបព្រោះវិជ្ជា កំចាត់ភាពអវិជ្ជាល្ងង់ខ្លៅដល់សិស្សគ្រប់គ្នា។ ពេញមួយជីវិត គ្រូបង្រៀនបានលះបង់ច្រើនណាស់ ទាំងកម្លាំងកាយនិងចិត្ត លះបង់ពេលវេលាសប្បាយ ពេលវេលាជួបជុំ ដើម្បីស្រាវជ្រាវមេរៀន រិះរកវិធីសាស្រ្តល្អៗដើម្បីបង្រៀនសិស្សអោយឆាប់យល់ ឆាប់ទទួលបានចំណេះដឹង។ គ្រូពិតជាសប្បាយចិត្ត ពេលដែលឃើញសិស្សខ្លួនជោគជ័យ! គ្រូព្រួយគ្រូភ័យ ពេលដែលសិស្សបរាជ័យ។ គ្រូ មិនចង់បានអ្វីតបស្នងពីសិស្ស ក្រៅពីការខំសិក្សា ខំកសាងខ្លួនឱ្យមានសមត្ថភាព ដើម្បីទទួលបានអនាគតល្អឡើយ។

ដើម្បីជាការចូលរួមរំលឹកគុណ លោកគ្រូអ្នកគ្រូ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងសាកលលោក សូមរីករាយស្តាប់រឿងអប់រំខ្លី "គុណគ្រូ" ដូចតទៅ៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត