ខ្មោចក្នុងព្រៃ

ដោយ៖ រី ឧត្តម 25-09-2017 6:06 pm 1440

នៅក្នុងព្រៃនេះម្តេចមានសំឡេងអាថ៌កំបាំងប្លែក! ខណៈដែលជើងខ្ញុំបោះជំហានមកដល់ត្រង់នេះ ហេតុអ្វីខ្ញុំមិនអាចដើរទៅមុខបន្ត? សំឡេង!.. សំឡេងអ្វីដែលខ្ញុំបានលឺ?

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត