ព្រលឹងវិលវិញ

ដោយ៖ រី ឧត្តម 25-09-2017 1:53 pm 1220

នៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ តើវិញ្ញាណរបស់គេនឹងទៅណា? អ្នកជឿទេថា មនុស្សដែលស្លាប់ហើយ ព្រលឹងរបស់គេនឹងត្រឡប់មករកសាច់ញាតិនៅផ្ទះវិញ? ឥលូវនេះ វាយោសូមជូនរឿង បែបអបិយជំនឿមួយ មានចំណងជើងថា ព្រលឹងវិលវិញ ។ មុនស្តាប់ សូមរកគ្នាអោយបាន៣ ឬ៤នាក់សិន ព្រោះអ្នកអាចនឹងជួបអ្វីនឹកស្មានមិនដល់ក្នុងរឿងនេះ...។

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត