ខ្មោចស្រីក្នុងសាលា

ដោយ៖ រី ឧត្តម 22-07-2017 4:32 pm 1323

ក្មេងស្រីម្នាក់បានលោតសម្លាប់ខ្លួនពីលើអាគារខ្ពស់ក្នុងសាលារៀនមួយ...។ គ្រប់គ្នាជឿថា វិញ្ញាណនាងនៅវិលវល់ក្នុងសាលានោះ មិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយឡើយ..!

រឿង "ខ្មោចស្រីក្នុងសាលា" ផលិតដោយក្រុមការងារវិទ្យុវាយោ ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ជូនជាការកំសាន្តអារម្មណ៍ និងមិនមានបំណងសំដៅដល់សាលារៀន ឬទីសាធារណៈណាមួយដែល ធ្លាប់កើតមានរឿងរ៉ាវដូចហេតុការណ៍នៅក្នុងរឿងនេះឡើយ។

សំឡេង៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត