រឿង ឆ្មាសុំសីល

ដោយ៖ រី ឧត្តម 13-05-2017 5:14 pm 1604

អនិច្ចា ជាឈ្មោះសត្វឆ្មាមួយក្បាល។ កាលពីវានៅក្មេង អនិច្ចាតែងតែលបចាប់កណ្តុរ​មកធ្វើជាអាហារ​សឹងរាល់ថ្ងៃ។ លុះយូរៗទៅ អនិច្ចា បានប្តូរទម្លាប់ពីការ​ចាប់​កណ្តុរជាអាហារ ក្លាយមកជាឆ្មាសុំសីលវិញ។ ហេតុអ្វីបានជា អនិច្ចា ធ្វើបែបនេះ? វាអាចក្លាយជាឆ្មាសុំសីល​បានដោយរបៀបណា?

សូមរីករាយស្តាប់​ព្រេងនិទានខ្មែរ រឿង ឆ្មាសុំសីល ដូចតទៅ៖

សំឡេង៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត