រឿង មិត្តរួមអាគារ

ដោយ៖ រី ឧត្តម 11-05-2017 1:52 pm 2197

កណ្តាលយប់ស្ងាត់ គ្រប់គ្នាចាកចេញពីអាគារត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអស់រលីង។ ខ្ញុំឃើញនារីម្នាក់ឈរនៅជាន់មួយនៃអាគារក្បែរបន្ទប់ធ្វើការរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំជាមនុស្សខ្លាចខ្មោច! ខ្ញុំក៏តែងតែជជែកលេងជាមួយនារីម្នាក់ ដែលទើបស្គាល់នោះ។ នាងជាមិត្តថ្មីរបស់ខ្ញុំ! ពួកយើងតែងតែជួយយកអាសារគ្នាទៅវិញទៅមក ជាពិសេសនៅយប់ៗ ពេលដែលគរប់គ្នាចេញទៅផ្ទះអស់។

យប់មួយ... រឿងមិននឹកស្មានដល់បានកើតឡើង! ខ្មោច! ខ្មោច! មិត្តខ្ញុំជាមនុស្សឬខ្មោច?

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត