រឿង ស្រ្តីបួននាក់​ដណ្តើម​ប្ដីគ្នា

ដោយ៖ រី ឧត្តម 10-05-2017 3:41 pm 1316

សូមរីករាយស្តាប់រឿងព្រេងនិទានខ្មែរ រឿងស្រ្តីបួននាក់ដណ្តើមប្ដីគ្នា។ ហេតុអ្វីបានជាស្រ្តីទាំង៤នាក់នោះ ដណ្តើមចង់បានបុរសតែម្នាក់ជាប្តី?

សំឡេង៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត