ត្រឹម​មួយ​រាត្រី​

ដោយ៖ Vayofm Teams 07-09-2016 3:15 pm 3446

មនោសញ្ចេតនា​ស្នេហា ឃើញ​ភ្លាម​ស្រលាញ់​ភ្លែត តើ​ទុកចិត្ត​ម្ដេច​បាន​? ត្រឹម​មួយ​រាត្រី ជា​រឿង​អប់រំ​ខ្លី សម្ដែង​ក្នុង​ប្រធានបទ ផលវិបាក​នៃ​ការ​រួមភេទ​មុន​រៀបការ ។ សហការី​យើងខ្ញុំ ក៏​សូម​អធ្យាស្រ័យ រាល់​កំហុសឆ្គង​ដោយ​អ​ចេតនា​។​

ដោយ ៖ ឡេង បញ្ញា​វឌ្ឍន៍​

សម្លេង ៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត