រឿង ឈប់ទៅ! ឈប់ទៅ!

ដោយ៖ Vayofm Teams 06-04-2015 8:01 pm 6152

សុភមង្គល​ក្នុង​គ្រួសារ ជា​កត្តា​នាំមក​នូវ​ស្នាមញញឹម និង​ភាពរុងរឿង​។ ចុះ​បើ​សិន​ជាគ្រួសារ​មួយ កើតមាន​អំពើហឹង្សា​ស្ទើរតែ​រៀង​រាល់​ថ្ងៃវិញ តើ​គ្រួសារ​នោះ​នឹង​ជួប​បញ្ហាអ្វីខ្លះ​?

សូមរីករាយស្តាប់រឿង ឈប់ទៅ!ឈប់ទៅ! រួមសម្តែងពីក្រុមការងារវិទ្យុវាយោរួមមាន លោក ឧត្តម កញ្ញា សុធាវី លោក បញ្ញវឌ្ឍន៍ និងកញ្ញា សូរិយា (ដកស្រង់ពីកម្មវិធី យល់យ៉ាងម៉េចដែរ) ។

សំឡេង៖


ព័ត៌មានផ្សេងទៀត