គោលនយោបាយ​៣​ដែល​ក្រសួង​អប់រំ​បន្ត​អនុវត្ត​ដើម្បី​ភាពប្រសើរឡើង​នៃ​សេវា​អប់រំ


ព័ត៌មានជាតិ

គោលនយោបាយ​៣​ដែល​ក្រសួង​អប់រំ​បន្ត​អនុវត្ត​ដើម្បី​ភាពប្រសើរឡើង​នៃ​សេវា​អប់រំ

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ការស្ទង់មតិ​​ក្រោយ​ជជែក​ដេញដោល​​បង្ហាញថា​​លោក​ស្រីគ្លីន​តុន​​ឈ្នះ​ក្នុង​ជុំ​ទី​មួយ​នេះ​

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់

បទសម្ភាស

នាទីសំខាន់ៗ