លោក​សម រង្ស៊ី​៖​លោក​ហ៊ុន សែន​ជា​មនុស្ស​កំសាក​ទើប​មិន​ហ៊ាន​ឲ្យចូល​ស្រុក​ប្រកួត​តទល់​


ព័ត៌មានជាតិ

លោក​ផៃ ស៊ីផា​ន គ្មាន​ចម្លើយ​ចំពោះ​លិខិត​បញ្ជា​មិន​ឲ្យ​លោក​សម រង្ស៊ី​ចូល​ស្រុក​

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

យ៉ាងហោច​ណាស់​​មនុស្ស​១៩​នាក់​​ស្លាប់​​ដោយសារ​​ធ្លាក់​​ឧទ្ធម្ភគចក្រ​​រុស្ស៊ី​

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់

បទសម្ភាស

នាទីសំខាន់ៗ