ប៉ូលិស​បង់​ក្លា​ដែស​​បាញ់សម្លាប់​​ជននៅ​ពីក្រោយ​​ការវាយប្រហារ​​ក្នុង​ក្រុង​​Dhaka


ព័ត៌មានជាតិ

​កម្ពុជា​-​វៀតណាម​នឹង​ជួប​ជជែក​ពិភាក្សា​គ្នា​​​​ពី​បញ្ហា​​ព្រំដែន​​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៩​​សីហា​​​​

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប៉ូលិស​បង់​ក្លា​ដែស​​បាញ់សម្លាប់​​ជននៅ​ពីក្រោយ​​ការវាយប្រហារ​​ក្នុង​ក្រុង​​Dhaka

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់

បទសម្ភាស

នាទីសំខាន់ៗ