ក្រុមប្រឹក្សា​សន្តិសុខ​​ត្រៀមខ្លួន​​ឆ្លើយតប​​ការ​ធ្វើ​តេស្ត​​មី​ស៊ី​ល​​របស់​​កូរ៉េ​ខាងជើង​


ព័ត៌មានជាតិ

គ្មាន​អ្នក​ស្លាប់​តែ​មាន​អ្នករបួស៣​នាក់​ក្នុង​ករណី​​​គ្រោះ​ថ្នាក់​​​ចរាចរណ៍​​នៅ​​ថ្ងៃទី​២៨​មេសា​

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមប្រឹក្សា​សន្តិសុខ​​ត្រៀមខ្លួន​​ឆ្លើយតប​​ការ​ធ្វើ​តេស្ត​​មី​ស៊ី​ល​​របស់​​កូរ៉េ​ខាងជើង​

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់

បទសម្ភាស

នាទីសំខាន់ៗ