សហភាព​​អឺរ៉ុប​​យកចិត្តទុកដាក់​​ជួយ​លើ​​វិស័យ​អប់រំ​និង​សុខាភិបាល​​នៅ​កម្ពុជា​


ព័ត៌មានជាតិ

សហភាព​​អឺរ៉ុប​​យកចិត្តទុកដាក់​​ជួយ​លើ​​វិស័យ​អប់រំ​និង​សុខាភិបាល​​នៅ​កម្ពុជា​

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោកស្រី​​យី​ង​ឡាក់​៖​​ខ្ញុំ​មិន​បាន​គិត​​ពី​ការវិល​ចូល​​ឆាក​នយោបាយ​​វិញ​ទេ​

ព្រឹត្តិការណ៏សំខាន់

បទសម្ភាស

 

នាទីសំខាន់ៗ

កំសាន្ត