អ្នក​ប្រដាល់ វេន សំណាង នៅតែ​បន្ត​ឡើង​សង្វៀន ខណៈ​អ្នកចំរៀង ខេ​ម មានចិត្ត​សប្បុរស​


ព័ត៌មានជាតិ

អ្នក​ប្រដាល់ វេន សំណាង នៅតែ​បន្ត​ឡើង​សង្វៀន ខណៈ​អ្នកចំរៀង ខេ​ម មានចិត្ត​សប្បុរស​

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ការមកដល់​របស់ Jose Mourinho ធ្វើអោយ​អនាគត​របស់ Bastian Schweinsteiger ត្រូវបាន​បញ្ចប់​នៅ Old Traffor

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់

បទសម្ភាស

នាទីសំខាន់ៗ