ប្រធានាធិបតី​​ហ្វីលីពីន​​លុបចោល​​បទ​ឈប់​បាញ់​​ជាមួយ​​ក្រុម​ឧទ្ទាម​​វិញ​


ព័ត៌មានជាតិ

ស្ថាបនិក​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា​​ស្នើ​ឲ្យ​ពិនិត្យ​​ចំពោះ​វេជ្ជបណ្ឌិត​​នៅ​គ្លីនិក​​ឯកជន​​

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតី​​ហ្វីលីពីន​​លុបចោល​​បទ​ឈប់​បាញ់​​ជាមួយ​​ក្រុម​ឧទ្ទាម​​វិញ​

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់

បទសម្ភាស

នាទីសំខាន់ៗ