ខុម​​ហ្វែល​​នឹង​​ដាក់​​ពង្រាយ​​អ្នក​សង្កេត​ការណ៍​​ដំណើរ​ការ​​ថ្ងៃ​​ចុះ​​ឈ្មោះ​​បោះ​ឆ្នោត​​


ព័ត៌មានជាតិ

ខុម​​ហ្វែល​​នឹង​​ដាក់​​ពង្រាយ​​អ្នក​សង្កេត​ការណ៍​​ដំណើរ​ការ​​ថ្ងៃ​​ចុះ​​ឈ្មោះ​​បោះ​ឆ្នោត​​

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អាមេរិក​ជំរុញ​ឲ្យ​រុស្ស៊ី​​ឈប់​គាំទ្រ​រដ្ឋាភិបាល​​លោក​អាសាដ​

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់

បទសម្ភាស

នាទីសំខាន់ៗ