រុស្ស៊ី​ច្រាន​ចោល​​ការចោទប្រកាន់ថា​​បាន​ពាក់ព័ន្ធ​​ការបោះឆ្នោត​​នៅ​បារាំង​


ព័ត៌មានជាតិ

ស្ថានីយ៍​បូមទឹក​ទួលគោក​ទី​២​ត្រឡោកបែកនឹង​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​នៅ​ដើម​ខែ​ឧសភា​

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រុស្ស៊ី​ច្រាន​ចោល​​ការចោទប្រកាន់ថា​​បាន​ពាក់ព័ន្ធ​​ការបោះឆ្នោត​​នៅ​បារាំង​

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់

បទសម្ភាស

នាទីសំខាន់ៗ

 
x